X
Lidmaatschap

Lidmaatschap en contributie

Wil je misschien lid worden van onze vereniging? Hartstikke leuk!
Je mag 3 keer meetrainen voordat we van je verwachten om lid te worden. Om een keertje mee te trainen, neem dan contact op met onze technische commissie (ctz@kvkeizerkarel.nl).

Lid worden?

Om officieel lid te worden van onze vereniging, dien je een lidmaatschapsformulier in. Dit is te verkrijgen via de secretaris (secretaris@kvkeizerkarel.nl). Vul het formulier in en geef het (via je trainer/coach) aan de secretaris. Het lidmaatschap geldt per jaar (1 juli tot 30 juni) en wordt automatisch verlengd.

Contributiebedragen seizoen 2022-2023

Senioren € 305,00
Midweek € 220,00
Recreanten €   60,00
G-leden € 115,00
Overige leden (bijv. trainingsleden, Samen Fit) € 115,00
Samen Fit 10 strippenkaart € 45,00
Junioren (15 t/m 18 jaar) € 250,00
Aspiranten (11 t/m 14 jaar) € 200,00
Pupillen (5 t/m 10 jaar) € 180,00
Kangoeroes (jonger dan 5 jaar) 10 strippenkaart € 45,00


Donateurs (Vrienden van Keizer Karel) minimumbedrag                      € 25,00

Het formulier om donateur te worden is verkrijgbaar bij de secretaris of in het clubhuis.

Peildatum leeftijden is 1 januari.
 

Tegemoetkoming in kosten contributie 

Voor inwoners van gemeente Nijmegen met een laag inkomen bestaat de zogeheten ‘meedoenregeling’. Keizer Karel is aangemeld voor deze regeling. De meedoenregeling biedt een tegemoetkoming van maximaal 150 euro op de contributie voor senioren. Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd 4 t/m 17 jaar schoolgaande is er de ‘vergoeding voor school, sport & hobby’s van uw kind’ van stichting Leergeld. Ouders en verzorgers met een laag inkomen kunnen daar een vergoeding aanvragen voor hun kinderen om te kunnen deelnemen aan activiteiten. Vragen over het gebruik van deze regelingen? Neem dan contact op.

 

Lidmaatschap opzeggen?

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan dien je dit vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar te doen door een mail te sturen naar secretaris@kvkeizerkarel.nl. Bij opzegging in de loop van het verenigingsjaar is men contributie verschuldigd t/m 31 mei. Statuten en huishoudelijk reglement zijn via het secretariaat te verkrijgen.